Σπάει εύκολα όλους τους φραγμούς περί στιλιστικών συνδυασμών.

76,9 από 159,9€
76,9 από 159,9€