Πιο λεπτό, πιο στενό και με πιο λεπτό πλαίσιο.

139 από 169€
139 από 169€