Τι θρησκεία, τι μπάλα. Ο Μαρξ σίγουρα θα δεχόταν τη φράση και με το ποδόσφαιρο.

24€
24€