ΠΟΤΟ

Χρόνια αϋπνία: ο νυχτερινός ‘εφιάλτης’ μας

Ένα κείμενο για όλα εκείνα τα βράδια που στριφογυρίζεις στο κρεβάτι και δεν λέει να σε πάρει ο ύπνος.

Τι είναι η χρόνια αϋπνία και ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Οι ειδικοί απαντούν.

Τί είναι η χρόνια αϋπνία;

Η χρόνια αϋπνία προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Σχετίζεται με μειωμένη ποιότητα ζωής, ατυχήματα, σοβαρές καταστάσεις συννοσηρότητας, αυξημένη θνησιμότητα και ουσιώδη άμεσα και έμμεσα οικονομικά κόστη. Η αϋπνία είναι μία από τις πιο διαδεδομένες ψυχολογικές διαταραχές, προκαλώντας έντονη δυσφορία στους πάσχοντες καθώς και κοινωνική, διαπροσωπική και επαγγελματική έκπτωση.

Η αιτιολογία της μπορεί να είναι γνωστικής ή οργανικής φύσης και πιο συχνά  δε σχετίζεται με συνοσηρή κατάσταση, γεγονός που περιπλέκει την διάγνωση, την αξιολόγηση και την αντιμετώπισή της.

Η βιβλιογραφία μάλιστα, αναφέρει ότι τα άτομα που υποφέρουν από αϋπνία τείνουν να είναι υπερβολικά ανήσυχα για τον ύπνο τους και για τις συνέπειες που θα έχει η έλλειψη ύπνου στις δραστηριότητες της επόμενης ημέρας. Ως αποτέλεσμα, το άτομο υπερεκτιμά τις συνήθεις του ύπνου και την κατάσταση του ύπνου, με συνέπεια να στρέφει όλη του την ενέργεια σε αυτές και να πυροδοτεί περαιτέρω το πρόβλημα

Ποιά είναι η ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση;

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, η θεραπεία εκλογής για την αϋπνία, αποτελεί η Γνωστκή-Συμπεριφορική Θεραπεία. Είναι μια βραχεία και επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπεία, η οποία εφαρμόζει τεχνικές, οι οποίες έχουν μετρηθεί και αξιολογηθεί από ερευνητικά πρωτόκολλα.

Μείζων στόχος της θεραπείας είναι η αναγνώριση δυσλειτουργικών σκέψεων και  συμπεριφορών  με έμφαση σε συμπεριφορικές και γνωστικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της αϋπνίας. Αποτελεί μια βραχεία θεραπεία που διαρκεί 8-12 συνεδρίες, είναι δομημένη, εστιάζει στο πρόβλημα, μαθαίνει τεχνικές και δεξιότητες στον ασθενή και δίνει ιδιαίτερη βάση στη σύναψη ισχυρής θεραπευτικής σχέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.mermigkis.gr

Μερμίγκης Χαράλαμπος, ΜD, PhD

 

Ειδικός Ιατρός Ύπνου (Sleep Specialist), Διευθυντής Εργαστηρίου Ύπνου Ερρίκος Ντυνάν ΗC

Μαίρη Z. Νταφούλη

 

Ψυχολόγος

Πιστοποιημένη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια (EABCT)

MSc Ιατρική του Ύπνου

Eξωτερική συνεργάτης Εργ. Ύπνου, Ερρίκος Ντυνάν ΗC