AP Photo/Mel Evans
ΥΓΕΙΑ

Οι 4 δουλειές που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας

Για πρώτη φορά ερευνητές εξέτασαν τη σχέση της σωματικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει η εργασία μας, με τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Έτσι προέκυψαν τα 4 πιο επικίνδυνα επαγγέλματα.

Δε θέλω να σε κουράζω. Αυτό που θέλω είναι να εξηγήσω ότι υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι που διαβάζεις διαρκώς νέα στοιχεία που προκύπτουν από μελέτες και αφορούν την άνοια.

Υποθέτω ότι έως τώρα έχεις καταλάβει πως δεν πρόκειται για ασθένεια, αλλά για «ομπρέλα» κάτω από την οποία μπαίνουν όσες ασθένειες επηρεάζουν τη μνήμη, τη σκέψη και την ικανότητα μας να κάνουμε ό,τι έχουμε να κάνουμε κάθε ημέρα.

Όλες μαζί αποτελούν προκλήσεις για 55.000.000 άτομα παγκοσμίως, ενώ κάθε χρόνο προκύπτουν κοντά στα 10 εκατομμύρια νέα περιστατικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η έβδομη αιτία θανάτου αλλάζει τη ζωή όσων υποφέρουν και την ίδια ώρα στοιχίζει στην παγκόσμια οικονομία 1.3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Άρα όλοι έχουμε ένα λόγο να ενημερωνόμαστε για τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τον κίνδυνο, δεδομένου και ότι ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής αιτία του συνδρόμου που έχει σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Έχει ωστόσο, τονιστεί πως πια επηρεάζει όλες τις ηλικίες, με τους ανθρώπους ηλικίας από 65 ετών και πάνω να είναι οι πιο ευάλωτοι. Πάμε λοιπόν, τώρα και στην τελευταία σχετική έρευνα που μελέτησε το κατά πόσο η σωματική δραστηριότητα της εργασίας που κάνουμε, μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη μας όπως μεγαλώνουμε. Στη διαδικασία αυτή μπήκαν ερευνητές από το Νορβηγικό Εθνικό Κέντρο Γήρανσης και Υγείας, το Columbia Mailman School of Public Health και το Butler Columbia Aging Center. Εξετάστηκαν τα δεδομένα 7005 ατόμων, ηλικίας άνω των 70 ετών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο Lancet, οι άνθρωποι που πέρασαν τη σταδιοδρομία τους σε σωματικά απαιτητικές εργασίες είχαν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα μνήμης, καθώς περνούσαν τα χρόνια. Σε απλά ελληνικά, όσο πιο σωματικά απαιτητική είναι η εργασία που κάνεις, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης προβλημάτων μνήμης αργότερα στη ζωή.

Εν τω μεταξύ, 4 τύποι εργαζομένων αναγνωρίστηκαν ως εκείνοι με τον υψηλότερο κίνδυνο.

  1. Οι πωλητές (λιανικού και άλλου εμπορίου)
  2. Οι βοηθοί νοσηλευτών και φροντίδας
  3. Οι αγρότες
  4. Οι κτηνοτρόφοι

Αυτές οι θέσεις εργασίας συχνά χαρακτηρίζονται από έλλειψη αυτονομίας, παρατεταμένη ορθοστασία, σκληρή δουλειά, άκαμπτες ώρες εργασίας, άγχος, υψηλότερο κίνδυνο εξάντλησης και μερικές φορές χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση και άβολες εργάσιμες ημέρες.

«Επιπροσθέτως, τα επαγγέλματα με υψηλές σωματικές απαιτήσεις μπορεί να σχετίζονται με μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας ακοής και έκθεσης στη ρύπανση, η οποία μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη γνωστική λειτουργία» σημείωσαν στη δημοσίευση οι συγγραφείς της μελέτης, προσθέτοντας ότι «η συνεχής εργασία σε ένα επάγγελμα με μέτρια ή υψηλή επαγγελματική σωματική δραστηριότητα συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης, υποδεικνύοντας τη σημασία της ανάπτυξης στρατηγικών για τα άτομα σε σωματικά απαιτητικά επαγγέλματα για την πρόληψη της γνωστικής εξασθένησης».

Διευκρινίστηκε και ότι ο κίνδυνος προβλημάτων μνήμης δεν ήταν ομοιόμορφος σε όλες τις σωματικά απαιτητικές εργασίες. Πιο συγκεκριμένα, όσοι κατείχαν θέσεις που ξεκίνησαν με σημαντικές σωματικές απαιτήσεις, αλλά σταδιακά έγιναν λιγότερο επίπονες, εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο προβλημάτων μνήμης -σε σύγκριση με εκείνους με λιγότερο απαιτητικούς σωματικά ρόλους. Την ίδια ώρα, ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει αυτή η κατηγορία είναι χαμηλότερος από αυτόν των ατόμων που δουλεύουν σε σταθερά απαιτητικές θέσεις εργασίας.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν και ότι η σκληρή σωματική άσκηση σε μεταγενέστερη ενήλικη ζωή, είτε στην εργασία είτε στον ελεύθερο χρόνο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον εγκέφαλο και γνωστική υγεία. Οι δουλειές που δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικές για το σώμα, μηδέ εύκολες συνδέθηκαν με τον χαμηλότερο κίνδυνο προβλημάτων μνήμης.

«Αυτό υποδηλώνει ότι η διατήρηση ενός ισορροπημένου επιπέδου σωματικής δραστηριότητας στην εργασία, μπορεί να είναι ευεργετική για τη μακροπρόθεσμη γνωστική υγεία. Η εργασία τονίζει αυτό που έχει ονομαστεί ως “παράδοξο της σωματικής δραστηριότητας”. Έχει να κάνει με τη συσχέτιση της σωματικής δραστηριότητας που κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας, με καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα και του πώς η σωματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την εργασία μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερα γνωστικά αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματά μας υπογραμμίζουν ιδιαίτερα την ανάγκη παρακολούθησης ατόμων με υψηλή επαγγελματική, σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους, καθώς φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν άνοια».