LIFE

Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Πληροφορικής από το City Unity College

Το City Unity College προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Πληροφορικής με στόχο τη διαμόρφωση καταρτισμένων επαγγελματιών και υπόσχεται δε την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

Το City Unity College συνεχίζει την εξάπλωσή του στα προγράμματα σπουδών που προσφέρει προσαρμόζοντας και τα προγράμματα στον τομέα της Πληροφορικής έναν κλάδο που διαρκώς εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας.
Αντιλαμβανόμενο τις νέες ανάγκες το City Unity College ευθυγραμμίζεται με τις συνθήκες της αγοράς και υπόσχεται ολοκληρωμένες Πανεπιστημιακές σπουδές, εξειδίκευση αλλά και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών που δίνουν στους σπουδαστές την δυνατότητα να αποκτήσουν το γνωσιακό υπόβαθρο και την ειδίκευση ώστε να ακολουθούν την καινοτομία και την πρόοδο της επιστήμης τους.

Το κολλέγιο Πανεπιστημιακών σπουδών προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο οι σπουδαστές των προγραμμάτων Πληροφορικής εργάζονται με αγάπη και ενθουσιασμό για να λάβουν τις γνώσεις και τις πιστοποιήσεις με τις οποίες γίνονται περιζήτητοι στην αγορά και στον τομέα τους.

Ολοκληρωμένο και αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών

Το City Unity College, μαζί με το Cardiff Metropolitan University, προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών (BSc in Computer Science), το οποίο είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να επιτρέπει στους σπουδαστές να κατανοήσουν βασικές έννοιες της πληροφορικής, λογισμικού και υπολογιστικών συστημάτων. Παράλληλα, τους βοηθά να αναπτύξουν υψηλή υπολογιστική σκέψη, αναλυτικές δεξιότητες, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και δεξιότητες ανάπτυξης λογισμικού.

Πρόκειται για ένα αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις του πολύ απαιτητικού εργασιακού χώρου.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία το πτυχίο Πληροφορικής του κολλεγίου Πανεπιστημιακών σπουδών εφοδιάζει τους σπουδαστές του με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα τους καθιστούν ανταγωνιστικούς σε έναν τομέα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό όχι μόνο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον τους προετοιμάζει ώστε να έχουν άμεση απορρόφηση σε τομείς με μεγάλη ζήτηση, όπως των εξειδικευμένων στελεχών με Πανεπιστημιακές σπουδές στις νέες τεχνολογίες αποφοίτων Αγγλικών πανεπιστημίων. Παράλληλα προσφέρει προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης σε δυναμικά πεδία της επιστήμης των υπολογιστών όπως Προγραμματισμό, ανάπτυξη και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, Βάση Δεδομένων, Τεχνολογίες Internet και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Πληθώρα επαγγελματικών επιλογών με αναγνωρισμένη πιστοποίηση

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, θα συνδυάζουν τη θεωρητική και την πρακτική γνώση από κορυφαίους ακαδημαϊκούς με πολυετή διδακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης σε Εργαστήρια με εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας. Οι ακαδημαϊκοί δίνουν μεγάλη έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά της γνώσης με στόχο να αναδείξουν πλήρως τις δεξιότητες των φοιτητών.

Παράλληλα θα λαμβάνουν και πληροφόρηση για θέσεις εργασίας μέσω του γραφείου καριέρας για ένα πτυχίο το οποίο βάσει του νόμου 4393/12 τυγχάνει επαγγελματικής αναγνώρισης με μεγάλη γκάμα επιλογών κατάρτισης. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι ή στελέχη σε εταιρίες πληροφορικής σαν προγραμματιστές, Μηχανικοί Λογισμικού, Αναλυτές Συστημάτων Πληροφορικής, Διαχειριστές και σχεδιαστές Βάσεων Δεδομένων.

Διεύρυνση των γνώσεων και ειδίκευση μέσα από το μεταπτυχιακό του City Unity College

Η ζήτηση για στελέχη σε θέσεις εργασίας που προαναφέρθηκαν είναι μεγάλη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό με τις προοπτικές του κατόχου βέβαια να ενισχύονται από έναν μεταπτυχιακό τίτλο.

Το City Unity College, σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πληροφορική σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίας πληροφοριών στον σύγχρονο κόσμο, την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη προϊόντων, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Συγκεκριμένα, προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας και επαγγελματικά σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αναπτύσσοντας στους σπουδαστές μια κριτική εκτίμηση της δημιουργίας και της χρήσης υπολογιστικών συστημάτων. Οι απόφοιτοι θα είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την ανάπτυξη συστημάτων υψηλής ποιότητας και διαχείρισης όλων των πτυχών της παραγωγής και συντήρησής τους, επιτρέποντας έτσι σε έναν σπουδαστή να ενισχύσει τις υπάρχουσες δεξιότητές του, ενόψει της ικανοποίησης της αυξανόμενης εμπορικής ζήτησης για προηγμένους υποψήφιους στον κλάδο της πληροφορικής.

Έτσι, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc οι φοιτητές θα είναι ικανοί για αξιολόγηση των τεχνικών, κοινωνικών και διοικητικών διαστάσεων των συστημάτων πληροφορικής, θα έχουν τη γνώση και την κατανόηση πτυχών των συστημάτων πληροφορικής και της χρήσης τους, ενώ θα μπορούν να αξιολογούν την καταλληλότητα των ερευνητικών μεθόδων για τη διερεύνηση συγκεκριμένου θέματος. Παράλληλα, θα επιδεικνύουν γνώσεις των αρχών της μηχανικής λογισμικού, καθώς και των τεχνικών για την ανάπτυξη αλγορίθμων για μια σειρά εφαρμογών και των αρχιτεκτονικών υπολογιστών. Επιπρόσθετα θα αποκτήσουν γνώση στην ανάλυση δεδομένων από επιχειρηματικές διαδικασίες καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επιχειρήσεις.

Το City Unity College συνεχίζει να εντάσσει νέες καινοτομίες στα προγράμματα σπουδών του και να προσφέρει ολοκληρωμένες και αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, υποσχόμενο μία επαγγελματική καριέρα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς. Η επιλογή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων Πληροφορικής στο κολλέγιο Πανεπιστημιακών σπουδών εγγυάται μία υψηλού επιπέδου φοίτηση με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.