ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι το none* ?

Ένα παιχνίδι γρίφων out of the box, χωρίς εικόνες, χωρίς ήχους, χωρίς animation.

Ένα παιχνίδι γρίφων out of the box, χωρίς εικόνες, χωρίς ήχους, χωρίς animation.

Μονο ενα πληκτρολόγια ένα πεδίο κειμένου και την φαντασία του παίκτη. Γρίφοι έμπνευσης χωρίς να χρειάζονται ειδικές γνώσεις. Το παιχνίδι είναι στα αγγλικά άλλα οι περισσότεροι γρίφοι λύνονται ανεξάρτητα γλώσσας.

Το παιχνίδι είναι δωρεάν και ειναι διαθέσιμο για iOS, Android και Windows Phone.

Website: http://whatisnone.com

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/none*/id976524037?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatisnone.app

Windows Phone: http://www.windowsphone.com/s?appid=7883ae8c-925a-419b-a43f-8057bf47e7b4