PUBLI

Δέσμευση του Ομίλου Vodafone για μηδενικές εκπομπές ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα CO2e έως το 2

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις.

Ο Όμιλος Vodafone δεσμεύτηκε παγκοσμίως να «μηδενίσει» τις συνολικές εκπομπές ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα της εταιρίας έως το 2040. Επιβεβαίωσε ότι οι στόχοι μείωσης των εκπομπών άνθρακα  για το 2030 έχουν εγκριθεί από την πρωτοβουλία Science Based Targets και εναρμονίζονται με τον πιο φιλόδοξο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού, την διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Η Vodafone επισπεύδει κατά μια δεκαετία την αρχική φιλοδοξία της να μηδενίσει τις εκπομπές ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα  ως το 2050. Προς την κατεύθυνση αυτή, μέχρι το 2030, σχεδιάζει την εξάλειψη των εκπομπών ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα από τις δραστηριότητές και την ενέργεια που αγοράζει και χρησιμοποιεί. Δεσμεύεται επίσης, έως το 2040, να τις έχει εξαλείψει πλήρως, (συμπεριλαμβάνονται κοινοπραξίες, αγορές αλυσίδας εφοδιασμού, χρήση προϊόντων που έχει πουλήσει, και επαγγελματικών ταξιδιών).

Ο Nick Read, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Vodafone, δήλωσε σχετικά: «Η Vodafone πιστεύει ότι πρέπει να ηγείται δια του παραδείγματος, για τον λόγο αυτό δεσμευτήκαμε να μηδενίσουμε πλήρως τις εκπομπές μας έως το 2040, στόχοι που επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets για το 2030 και εναρμονίζονται με τον πιο φιλόδοξο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού».

«Δεσμευόμαστε να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα της εταιρίας μέσω βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, παροχής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μείωσης των αποβλήτων που προέρχονται από το δίκτυό μας και υιοθέτησης νέων περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά την επιλογή προμηθευτών. Παράλληλα, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να μειώσουν το δικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω της χρήσης των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένου του IoT». 

Science-Based Targets

Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ του CDP, του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Πόρων (WRI) και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF). Η SBTi καθορίζει και προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές στον καθορισμό στόχων με βάση την επιστήμη και αξιολογεί ανεξάρτητα τους στόχους των εταιρειών σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη του κλίματος.

Η Vodafone συμπεριλαμβάνεται στις 500 εταιρείες που έχουν λάβει επικύρωση των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη SBTi.  Επίσης, είναι ένας από τους πρώτους μεγάλους παρόχους τηλεπικοινωνιών που ανέπτυξε επιστημονικούς στόχους για τον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών μέσω συνεργασίας των ITU, GeSI, GSMA και της πρωτοβουλίας Science Based Targets.

Συνέχιση των προηγούμενων δεσμεύσεων της Vodafone για τον πλανήτη

Η σημερινή ανακοίνωση στηρίζει περαιτέρω τον στόχο της Vodafone να οικοδομήσει μια ψηφιακή κοινωνία που ενισχύει την κοινωνικοοικονομική πρόοδο, είναι ανοικτή σε όλους και δεν επιβαρύνει τον πλανήτη.

  • Το 2019, η Vodafone δεσμεύτηκε να προμηθεύεται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί από ανανεώσιμες πηγές, μειώνοντας κατά το ήμισυ το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα έως το 2025 και επαναχρησιμοποιώντας, μεταπωλώντας ή ανακυκλώνοντας το 100% των αποβλήτων του δικτύου της, στηρίζοντας έτσι την μετάβαση προς την κυκλική οικονομία.
  • Από τον Ιούλιο του 2021, το ευρωπαϊκό δίκτυο της Vodafone θα τροφοδοτείται από 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια – δημιουργώντας ένα Green Gigabit Net για πελάτες. 
  • Τον Ιούλιο του 2020, η Vodafone ανακοίνωσε ότι θα βοηθήσει τους επιχειρηματικούς πελάτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της να μειώσουν τις δικές τους εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά συνολικά 350 εκατομμύρια τόνους παγκοσμίως σε διάστημα 10 ετών μεταξύ 2020 και 2030.
  • Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Vodafone έγινε μια από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που ανακοίνωσε ότι θα εξετάζει πλέον εάν οι προμηθευτές έχουν θεσπίσει περιβαλλοντικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση των πλαστικών, την κυκλική οικονομία και του κύκλου ζωής των προϊόντων.
  • Τον Μάιο του 2019, η Vodafone εξέδωσε το πρώτο της πράσινο ομόλογο ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση έργων, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της εταιρείας, αναφέροντας στη συνέχεια ποια έργα ήταν επιλέξιμα βάσει της χρήσης των εσόδων και τον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκαν.