PUBLI

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: «Αδιάκοπη επιχειρηματική αναζήτηση για πρόοδο, εξέλιξη και υπεύθυνη ανάπτυξη»

Η βασική προτεραιότητα του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το άμεσο μέλλον προσδιορίζεται στην ευθυγράμμιση των στρατηγικών του κατευθύνσεων με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δημοσίευσε τον 9ο Κοινωνικό του Απολογισμό, όπως και το ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό εργαλείο Integrated Value Creation Scorecard για το 2016.

Με κύριο μήνυμα «Αδιάκοπη επιχειρηματική αναζήτηση για πρόοδο, εξέλιξη και υπεύθυνη ανάπτυξη» υπογραμμίζεται η έναρξη της νέας ιστορικής φάσης που εισέρχεται ο Όμιλος, με την συγχώνευση των θυγατρικών του εταιρειών σε ένα ενιαίο σχήμα, δημιουργώντας έναν ισχυρό και ευέλικτο Ελληνικό επιχειρηματικό Όμιλο με διεθνή ταυτότητα.

Ο Κοινωνικός Απολογισμός εστιάζει κυρίως στον τρόπο που ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαχειρίζεται τα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με τη λειτουργία του, ενώ η Scorecard δίνει μια διαφορετική οπτική παρουσιάζοντας με εύληπτο, άμεσο τρόπο την αξία που παράγει ο Όμιλος για τους Κοινωνικούς του Εταίρους και πως αυτή μεταβάλλεται διαχρονικά μέσα από την αξιοποίηση των πόρων (οικονομικών, βιομηχανικών, ανθρώπινων, φυσικών και κοινωνικών) που χρησιμοποιεί .

Στα επιτεύγματα του έτους που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό μεταξύ άλλων αναφέρονται:

• H έναρξη της λειτουργίας της νέας σύγχρονης μονάδας διαπύρωσης αλουμίνας, στον τομέα της Μεταλλουργίας, που αντικαθιστά προηγούμενες μονάδες πεπερασμένης τεχνολογίας και υψηλής θερμικής κατανάλωσης και η οποία αναμένεται να μειώσει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 25%.

• Η σημαντική αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων που ανακυκλώθηκε, επαναχρησιμοποιήθηκε ή και αξιοποιήθηκε στο σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου (ήτοι 4.000 επιπλέον τόνοι συγκριτικά με την αντίστοιχη ποσότητα του 2015).

• Η πρώτη συμμετοχή του Ομίλου στην παγκόσμια πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης Carbon Disclosure Project (CDP), στην ενότητα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και η κατάταξή του στο δεύτερο καλύτερο επίπεδο “LEVEL B” διαπιστώνοντας ότι καταγράφει την επίδραση της δραστηριότητας του στο νερό, διαθέτει συγκεκριμένη πολιτική και στόχους εφαρμόζοντας παράλληλα συγκεκριμένες ενέργειες για την ορθή διαχείριση και χρήση του. 

• Η εναρκτήρια συνάντηση των 18 εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος «SCALE», που αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την εξαγωγή σπάνιων γαιών από τα κατάλοιπα βωξίτη και το οποίο συντονίζει η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αρίστευσε στη σχετική αξιολόγηση και έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας που ασχολείται με τις πρώτες ύλες και τη μεταλλουργία.

• Η ενίσχυση της άμεσης απασχόλησης κατά 4%, συγκριτικά με το 2015, ως απόρροια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, παρά την παρατεινόμενη οικονομική ύφεση.

• Η αύξηση του ποσοστού παραμονής στην εργασία των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά 4,8%, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια χρονιά, την πρόθεση του Ομίλου να δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τους ανθρώπους του.

• Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην άμεση απασχόληση αλλά και σε θέσεις διευρυμένης ευθύνης του Ομίλου κατά 9% και 11,6% αντίστοιχα.

• Η συνέχιση για 7η χρονιά του θεσμού του Κοινωνικού Διαλόγου του Ομίλου με τις ομάδες των Κοινωνικών του Εταίρων, με την υλοποίηση των θεματικών διαβουλεύσεων «Μιλάμε για το Περιβάλλον»  και «Κοινωνική Επίδραση και Επίδοση» από τις θυγατρικές του εταιρείες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ και PROTERGIA αντίστοιχα.

• Η παρουσίαση θετικού αντίκτυπου των δύο σημαντικών κοινωνικών προγραμμάτων αυξημένης κοινωνικής αξίας: «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» & «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ», που υλοποίησε ο Όμιλος στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Συνεισφοράς, τα οποία συνεχίζονται με επιτυχία και το 2017.

Η βασική προτεραιότητα του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το άμεσο μέλλον προσδιορίζεται στην ευθυγράμμιση των στρατηγικών του κατευθύνσεων με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το σκεπτικό της προσαρμογής και της συμβολής στους Στόχους εστιάζει στη συνεργασία, στην εφαρμογή νέων ιδεών, της καινοτομίας στη λύση των κοινών προβλημάτων, της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της εξασφάλισης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της νέας εταιρείας.