PUBLI

Το efood συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, ανάπτυξης και καινοτομίας

Το efood συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, διαγράφοντας μια σημαντική πορεία ανάπτυξης που το φέρνει σήμερα να αποτελεί τη Νο1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα και ταυτόχρονα πρότυπο επιχείρησης τόσο για τις υπηρεσίες του όσο και το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει στους εργαζόμενούς του.

Τον Νοέμβριο του 2011, το efood ξεκίνησε ως μια καινοτόμος ιδέα, δημιούργημα μιας start up εταιρείας, με μόλις 2 ανθρώπους προσωπικό, τους ιδρυτές της. Σήμερα 10 χρόνια μετά την πρώτη παραγγελία στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα, το efood συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλέον σημαντικούς εργοδότες στη χώρα, αναπτύσσει συνεχώς τεχνολογία ενώ καταγράφει μια ολοένα αυξανόμενη συνεισφορά τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στην ελληνική κοινωνία.

Ανάμεσα στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα.

Το efood απασχολεί σήμερα περισσότερους από 5.100 εργαζόμενους, εκ των οποίων 4.290 είναι διανομείς και στελέχη που εξασφαλίζουν τη λειτουργία των παραδόσεων ενώ 810 δημιουργούν και υποστηρίζουν την καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας. Τόσο αναφορικά με το συνολικό αριθμό απασχολούμενων όσο και με την ποιότητα των θέσεων εργασίας, το efood συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους εργοδότες στην Ελλάδα, έχοντας μάλιστα αποσπάσει δύο σχετικές διακρίσεις στον θεσμό Best Place to Work, κατακτώντας τα δύο τελευταία έτη, την 5η και 3η θέση αντίστοιχα. Επενδύοντας συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, προσφέρει στους εργαζόμενούς του προγράμματα παροχών, που σε πολλές περιπτώσεις ακολουθούνται από όλες τις εταιρείες του κλάδου. Παράλληλα, υλοποιεί ένα φιλόδοξο πλάνο συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού του με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και online courses, με στόχο να δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης στις ομάδες του. Δεδομένης της συνεχούς αύξησης του μεριδίου αγοράς του αλλά και της συνεχούς διεύρυνσης των υπηρεσιών του, όπως με την προσθήκη του efood market, καταγράφει ένα σημαντικό ρυθμό ετήσιας αύξησης του προσωπικού, ο οποίος και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει ανοδικά, με την υλοποίηση ενός σημαντικού πλάνου δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την υποστήριξη της επέκτασης του efood τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο νέων υπηρεσιών.

Στήριξη στην αγορά, συνεισφορά στην Ελληνική οικονομία.

Σε 10 χρόνια λειτουργίας, το efood έχει ενσωματώσει στην πλατφόρμα του περισσότερες από 20.000 επιχειρήσεις εστίασης καθώς και εμπορικά καταστήματα σε 100 πόλεις ανά την Ελλάδα. Η ανάπτυξή του είναι ταυτόσημη με την ίδια την ανάπτυξη του delivery στην Ελλάδα και συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων, για τις οποίες αποτελεί πλέον ένα σημαντικό επιπλέον κανάλι πώλησης, το οποίο περιλαμβάνει εκατομμύρια χρήστες που το επισκέπτονται καθημερινά. Ο ρόλος του efood στην αγορά αποτυπώθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν περισσότερες από 5.845 νέες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στην πλατφόρμα του, έχοντας τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους με τη διανομή του efood, δεδομένων των περιορισμών στη λειτουργία των καταστημάτων, ως αποτέλεσμα των μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας. Η ανάπτυξη του efood αποτυπώνεται και στη συμβολή του στην Ελληνική οικονομία, εισφέροντας στα δημόσια έσοδα περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ, μόνο τα τρία τελευταία χρόνια, σε φορολογία εισοδήματος και Φ.Π.Α., ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών, για τα συνεργαζόμενα καταστήματα, στα χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας, έχει διευρυνθεί κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Διευρυμένο κοινωνικό αποτύπωμα.

Το efood έχει εντάξει ενεργά στη λειτουργία του, ένα διευρυμένο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, με στόχο να δημιουργεί συνεχώς ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Με το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Love Delivered” έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα ποικίλες δράσεις για πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινωνία, το περιβάλλον αλλά και δωρεές σε πιστοποιημένους φορείς. Από το 2019 έως σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί 900.000 ευρώ και 365.316 γεύματα προσφοράς από την εταιρική προσφορά και τις ατομικές δωρεές των 200.585 ανθρώπων χρηστών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Με βάση την τεχνολογία. 

Η μέχρι σήμερα επιτυχία του efood, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία που αναπτύσσει, η οποία του επιτρέπει να προσθέτει νέες υπηρεσίες στην πλατφόρμα του καθώς και να συνδέεται άμεσα με τους καταναλωτές. Η επένδυση στην τεχνολογία αποτελεί ένα βασικό πυλώνα της ανάπτυξης της εταιρείας και ταυτόχρονα κεντρικό στόχο για τα επόμενα χρόνια, τα οποία σε μια αγορά που διευρύνεται συνεχώς με την είσοδο νέων εταιρειών, το efood θα συνεχίσει να δημιουργεί νέα δεδομένα.