Ένα μαύρο Air Max θα μπορούσε να οριστεί και ως σύμβολο αθλητικής υπεροχής.

149 από 200€
149 από 200€