Η χαρακτηριστική κίνηση του Ζιζού, ο οποίος έκανε το αδύνατο να μοιάζει δυνατό. Η 'la roulette' δεν έχει να κάνει με τύχη, αλλά με ταλέντο και φλόγα.

35€
35€